• दुपारी 1 वा महायुतीची पत्रकार परिषद303050
    स्थळ : हॉटेल एन डी चंद्रपूर
  • सायं.   4.00 वा.   चिचपल्‍ली येथे संपर्क दौरा
  • सायं.   4.30 वा.   जांभार्ला येथे संपर्क दौरा
  • सायं.   5.00 वा.   नंदगुर येथे संपर्क दौरा
  • सायं.   5.30 वा.   हळदी येथे संपर्क दौरा
  • सायं.   6.00 वा.   नागाळा – सभा
  • सायं.   7.00 वा.   अजयपूर  – सभा
  • सायं.   8.00 वा.   बोर्डा – सभा